Plaatsen waar de zeekabels aan land kunnen komen

Windparken op zee produceren elektriciteit die met kabels aan land wordt gebracht. Er zijn voor de toekomstige windparken 7 mogelijke aanlandingslocaties. Deze bevinden zich in:

  • Oostende
  • Bredene (= Basisalternatief) 
  • De Haan – Vosseslag
  • De Haan - Zwarte Kiezel
  • Wenduine west
  • Wenduine oost
  • Zeebrugge

Je ziet ze op de kaart hieronder: 

De aanlandingslocatie Koksijde werd niet weerhouden voor verder onderzoek wegens aantoonbaar grotere effecten.

Klik hier voor meer informatie over deze bouwsteen of lees alle details in de startnota.