Waar komt Ventilus?

Bij de opmaak van de startnota werden verschillende mogelijkheden en alternatieven voor het tracé van Ventilus onderzocht. De verschillende scenario’s die we beschrijven, zijn tot stand gekomen door:

  • rekening te houden met de principes van ruimtelijke ordening. Denk maar aan het hergebruik van bestaande tracés of de bundeling met snelwegen of kanalen.
  • rekening te houden met enkele technische en wettelijke randvoorwaarden en bepalingen.

De term “basisalternatief” wordt gebruikt als de meest plausibele oplossing voor het geheel van projectonderdelen. De functie van de bouwstenen van Ventilus is bepalend voor de locatie. Over de mogelijke locaties van die bouwstenen vragen we tijdens de publieke consultatie ook jouw mening.

Hieronder zie je de kaart met het basisalternatief. In de startnota lees je de omschrijving van dit basisalternatief.

Naast het basisalternatief zijn er heel wat andere mogelijke trajecten. Je ziet al deze trajecten op de kaart hieronder. In de startnota lees je de omschrijving van al deze alternatieven.