Van Ardooie via een uitgebreid hoogspanningsstation van Izegem naar Avelgem

Geen nieuwe bijkomende luchtlijn boven Zuid Bosmolens (z4)! Denk modern en mee met de tijd!

- Traject z4 staat voor een NIEUWE hoogspanningslijn, dus inplanting van extra masten, wat volgens de principes van Ruimtelijk Structuurplan zo veel mogelijk zou (EN MOET) worden vermeden. Ook is er absoluut geen enkele vorm van acceptabele bundeling mogelijk in dit gebied. - Izegem is reeds belast met de aanwezigheid én uitbreiding van elektriciteitsstation. Bosmolens heeft ook al windmolens en lijnen. - Traject z4 ook nadelig voor de biodiversiteit en het landschap. - Reeds associatie van leukemie met 150kV lijnen. Tot heden geen studies over de (wellicht meer uitgesproken) negatieve gezondheidseffecten van 380kV lijnen. - Zijn de vooruitstrevende alternatieven voor Ventilus wel voldoende onderzocht? Zoals ondergronds traject met gelijkstroom? - Indien toch keuze voor wisselstroom, sowieso voorstander om bestaande routes te gebruiken. Mocht z4 alsnog de voorkeur krijgen pleit ik absoluut voor een ondergrond deeltraject van E403 tot station en een heel stuk meer zuidelijke ligging.

Reacties