Van Ardooie via een uitgebreid hoogspanningsstation van Izegem naar Avelgem

bezwaar tegen hoogspanningsluchtlijn traject Izegem Z3

Ik maak bezwaar tegen het feit dat het gebruik van de bestaande infrastructuren van de hoogspanningsluchtlijnen(150KV) voor de nieuwe hoogspanningsluchtlijnen(380KV) beschouwd worden als een vergunde situatie. Volgens de milieuwetgeving moet elke inrichting die met meer dan 100% uitbreidt in capaciteit of vermogen opnieuw vergund worden( van 150KV naar 380KV is meer dan een verdubbeling). De magnetische velden worden zelfs 10 keer sterker. Bovendien wil men de 380kV bovengrondse luchtlijn bundelen met een 150KV ondergrondse leiding wat het effect alleen maar zal versterken en over een grotere breedte uitsmeren. Alle omwonende zouden aangeschreven moeten worden

Reacties