Van het nieuwe hoogspanningsstation naar Ardooie

Voor 380kV 6GW hoogspanningslijnen is er geen plaats meer in druk bevolkte gebieden zoals West-Vlaanderen.

Ik wens mijn bezorgdheden t.o.v het Ventilus-project te uiten als bewoner van de zoekzone voor de installatie van de 380kV-hoogspanningsluchtlijn langs de E403, met name te Roeselare-Beveren. Ventilus beweert te zorgen “voor een robuust en toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet” maar vergeet te vermelden dat het project terzelfdertijd de leefomgeving van alle bewoners die langs het traject wonen verwoest. In een druk bevolkt gebied zoals Vlaanderen is het bijkomend plaatsen van hoogspanningsluchtlijnen niet meer te verdedigen. De laatste stukken natuur gaan er aan. Het landschap wordt verkracht door het plaatsen van enorme masten en hoogspannislijnen die boven onze gronden, huizen en bedrijven passeren. In het centrum van steden worden fortuinen geïnvesteerd om enkele tientallen m2 groen te gaan creëren en met een initiatief als Ventilus wordt de laaste stukken groen masaal vernietigd. Dat is geen beleid.

Reacties