Van het nieuwe hoogspanningsstation naar Ardooie

Blijf zo ver mogelijk van huizen vandaan. De effecten van hoogspanning, zeker in combinatie met andere soorten straling (bv van gsm masten) zijn nog onvoldoende gekend. Neem het zekere voor het onzekere en kijk niet enkel naar de korte termijnkosten

Ik heb enkele opmerkingen met het voorgestelde tracé: 1) Impact op gezondheid, zoals kinderleukemie en andere nadelige effecten die later nog kunnen opduiken die nu nog niet gekend zijn. 2) Waardevermindering voor de omwonenden. Indien hiermee ook wordt rekening gehouden, is het voorgestelde tracé waarschijnlijk niet het goedkoopste. 3) Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen verergeren -> dus zeer nadelig om hoogspanningslijn naast autosnelweg te plaatsen. Volgens enkele recente wetenschappelijke rapporten zouden bovengrondse hoogspanningslijnen de gezondheidseffecten van fijn stof kunnen verergeren. Ontladingen bij de draden van hoogspanningslijnen veroorzaken extra lading op het fijn stof. Dit extra geladen fijn stof wordt door de wind verspreid en zou meer in de luchtwegen, longen of op de huid kunnen blijven plakken.

Reacties