Van het nieuwe hoogspanningsstation naar Ardooie

Kies trace met minste hinder voor omwonenden en natuur en niet de op het eerste gezicht goedkoopste oplossing.

Wij willen protest aantekenen voor de plannen om bovengrondse hoogspanningskabels aan te leggen. Wij wonen binnen de 500 meter perimeter van de kabel en maken ons grote zorgen. In de eerste plaats voor de gezondheid van onszelf en onze kinderen. Er is een statistisch verband met kinderleukemie. Er is onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s. Er zullen er zeker meer zijn dan wordt verteld. Wij zijn niet van plan om testpubliek te zijn om af te wachten hoe nefast deze straling wel is. Als jullie zorg dragen voor jullie bewoners, dan zoeken jullie een andere oplossing! En in tweede instantie voor het aanzicht van ons mooie Vlaamse landschap. Ten derde heeft dit nog een zeer negatief financieel gevolg voor ons en de buurtbewoners. De huizen en gronden zijn straks veel minder waard! Wie wil nu in de buurt van een hoogspanningsmast gaan wonen. Als er rekening wordt gehouden met het waardeverlies voor de omwonenden, kan dit zeker niet het goedkoopste tracé zijn.

Reacties