Vragen

Onbegrijpelijk dat het plaatsen van hoogspanningsmasten door een prachtig, halfopen Houtlands landschap als eerste mogelijkheid wordt gesteld in plaats van alternatieven (micronetwerken, ondergronds, langs autosnelwegen ...)

Wij en vele omwonenden woonden hier of zijn hier komen wonen in harmonie met de natuur en de landbouwers. Het is een prachtig natuurlandschap voor bewoners, fietsers en wandelaars. Ook vele speciale vogels en dieren gedijen hier goed. We hebben onze woning verbouwd volgens de strenge bouwwetgeving in landbouw- en natuurgebied. En plots lijkt op dat vlak alles te kunnen. Wordt alles met een klap tenietgedaan door het plaatsen van mastodontmasten, die op vlak van visuele esthetiek, gezondheid, natuur- en vogelvriendelijkheid heel veel schade toebrengen. Vooral het feit dat er mogelijke alternatieven zijn, stoort ons. We weten dat er een algemeen belang is om de groene energie aan wal te brengen en de plaats van kernenergie in te nemen. Maar dit kan toch anders? Moderne wetenschappelijke technieken (micronetwerken, opslag van energie, ander soort transport ...) moeten deze gedrochten uit vervlogen tijd toch kunnen vervangen? Waarom wordt hier niet eerst op ingezet?

Reacties