Andere ideeën

Hoogspanning anno 2019 bovengronds is onaanvaardbaar

De tegenkanting dat (ondergrondse) alternatieven te duur zijn kunnen niet in overweging genomen worden omwille van de niet in te schatten kosten door de impact van bovengrondse hoogspanningsleidingen op levenskwaliteit, gezondheid van mens en dier, natuur... Het is niet te geloven dat op vandaag bovengrondse leidingen zelfs nog in overweging genomen worden (zowel door netwerkbeheerder als door Vlaamse regering)!

Reacties