Van het strand naar het nieuwe hoogspanningsstation

De zeekabels die aan land komen moeten verbonden worden met het nieuwe hoogspanningsstation. Er zijn 7 mogelijke locaties waar deze kabels aan land kunnen komen. Deze bevinden zich in

  • Oostende
  • Bredene (= Basisalternatief) 
  • De Haan – Vosseslag
  • De Haan - Zwarte Kiezel
  • Wenduine west
  • Wenduine oost
  • Zeebrugge

Vanuit één van die plaatsen dient een ondergrondse verbinding te komen met het nieuwe hoogspanningsstation, dat ofwel in Oostende of Brugge komt. Dit kan over deze afstand ondergronds omdat het hier over kabels van 220 kV gaat en niet van 380 kV. 

Zie kaartje hieronder: 

In het basisalternatief wordt gewerkt met een tussenstation in Oostende waardoor de bestaande 150kV luchtlijn tussen Brugge en Oostende ondergronds gebracht kan worden (meer info over basisalternatief).

Klik hier voor meer informatie over deze bouwsteen of lees alle details in de startnota.