Proces

Ventilus verloopt volgens een geïntegreerd planningsproces. Daarbij verlopen de procedures voor het ruimtelijk uitvoeringsplan, de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de passende beoordeling, de watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd. De voorlopige planning van alle fases in dit proces ziet er zo uit: