Privacy statement

De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de ‘GDPR-wetgeving’. De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • Connect NV, Maastrichterstraat 71, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer BE0431875474, info@connect.be
 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer BE0840.111.951 info@treecompany.be

Connect NV en Tree BVBA (vanaf nu genaamd ‘de uitvoerders’) verzamelen en verwerken deze gegevens in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving en transmissienetbeheerder Elia (vanaf nu genaamd ‘de opdrachtgevers’).

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de uitvoerders over jou verzamelen en verwerken. Deze kadert in de uitvoering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Ventilus’.

Door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De uitvoerders en de opdrachtgever behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Persoonsgegevens van kinderen

Omdat de minimumleeftijd voor deelname aan dit project 18 jaar is, worden er conform de Europese Privacyregels geen gegevens verzameld van minderjarigen tenzij er bij de registratie expliciete toestemming gegeven is van ouders of voogd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We maken een onderscheid tussen verschillende types data die we verzamelen: informatie die jij aan ons bezorgt, informatie die we verzamelen van geconnecteerde sociale media en informatie die we verzamelen omdat je gebruik maakt van het platform.

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Tot en met 27 juni 2019 kon je je suggesties en opmerkingen delen via ventilus.be. Daarvoor moest je jezelf registreren. Op dat moment bezorg je ons met jouw toestemming rechtstreeks deze gegevens:

 • Naam en voornaam
 • e-mailadres
 • postcode en woonplaats
 • geboortejaar

Deze gegevens worden bijgehouden voor de duur van het project Ventilus, dat vermoedelijk eindigt eind 2023.

Contacteer je ons via het e-mailadres op ventilus.be dan verzamelen we minstens jouw e-mailadres.

We organiseren in het kader van Ventilus ook offline evenementen. Ook dan verzamelen we persoonsgegevens. We vragen je hiervoor op die momenten telkens expliciet om jouw toestemming.

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website ventilus.be gebruikt.

Zoals op bijna alle website maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kan deze via de instellingen van je browser zelf verwijderen. Voorbeelden van cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Hotjar.

Via Google Analytics analyseren we bijvoorbeeld het gebruik van de website om deze te optimaliseren en tellen we het aantal bezoekers.

Welke informatie verschijnt publiekelijk op ventilus.be?

Je opmerking of suggestie verschijnt op ons platform samen met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijv. Peter P.).

Opmerkingen en suggesties indienen kon tot en met 27 juni 2019.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We gebruiken jouw persoonsgegevens om:

 • jouw opmerkingen en suggesties over het Ventilus-project te verwerken. Dit in het kader van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’.
 • de scopingsnota in het kader van dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te schrijven.
 • je virale websitefuncties, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, aan te bieden, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • je via e-mail op de hoogte houden van alle nieuws binnen het project ‘Ventilus’.

Op welke manier worden privacy gegevens beschermd

We beveiligen de gegevens op een commercieel verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Wanneer je gebruik maakt van het platform ben je verantwoordelijk voor de data, informatie en activiteiten met of door jouw profiel. Indien je notie hebt van mogelijk misbruik, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@ventilus.be

In geen geval kunnen de uitvoerders aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wanneer contacteren jullie mij?

Wanneer je je registreert stem je in dat wij jou contacteren omtrent het project. Dit houdt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in dat we je een e-mail of bericht kunnen sturen

 • Om je profiel of inschrijving te bevestigen
 • Om je op de hoogte te brengen van de publicatie of weigering van een ingediende bijdrage
 • Wanneer iemand een reactie achterlaat op jouw bijdrage
 • Over de voortgang van of informatie over het traject
 • Over de resultaten van het traject

Delen van persoonsgegevens

Je gegevens worden in geen geval gebruikt voor direct marketing.

Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze opdrachtgever Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Dit enkel in het geval wij dit als noodzakelijk inschatten in het belang van het project ‘Ventilus’.

We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten

 • Je hebt het recht om je uit te schrijven ('opt-out'). 
 • Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. 
 • Je hebt het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren of je toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens.

Contacteer ons hiervoor via info@ventilus.be

Bewaring

Connect NV en Tree Company bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het opstellen van de scopingnota in het kader van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Ventilus’. Alle verzamelde persoonsgegevens worden gewist bij afloop van het project, vermoedelijk eind 2023.

Contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via e-mail naar info@ventilus.be.

De privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 25 september 2020.