Over Ventilus

Waarom

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren en naar een CO2-neutrale samenleving te evolueren, zal het aandeel hernieuwbare energie, op het land en in de zee, sterk toenemen. Op het land en dus ook in West-Vlaanderen zullen nieuwe zonnepanelen en windmolens geïnstalleerd worden die elektriciteit produceren. Op de Noordzee komen er nieuwe offshore windmolens bij en wordt een nieuwe onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk verwacht. Die gigantische hoeveelheid elektriciteit moeten we vanop de Noordzee naar de elektriciteitsverbruikers brengen. Hiervoor hebben we een sterk, toekomstgericht, betrouwbaar West-Vlaams elektriciteitsnet nodig. Ventilus biedt daarop het antwoord.

Lees meer

Wat

Ventilus bestaat uit verschillende onderdelen die we in de startnota “bouwstenen” noemen:

  • De aanlandingslocatie: de plaats waar de kabels van de offshore windmolenparken toekomen op het land.
  • Een ondergrondse verbinding tussen het strand en het nieuwe hoogspanningsstation
  • Een nieuw hoogspanningsstation waar de elektriciteit van de windmolenparken getransformeerd wordt naar een hoger spanningsniveau.
  • Een luchtlijn van 6 GW die de elektriciteit zal transporteren naar de verbruikers en richting het binnenland.
  • Een verbinding met een bestaande luchtlijn (de Stevin-as) die de ring van het West-Vlaamse elektriciteitsnet sluit met als resultaat een sterk en futureproof net.
  • De uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation in Izegem om de bevoorrading van de regio te garanderen. 
  • Een conversiestation om de stroom vanuit de UK om te zetten naar stroom die in het Europese elektriciteitsnet geïntegreerd wordt.

Lees meer

Waar

Het is nog niet bepaald waar Ventilus exact zal komen maar er worden wel al enkele varianten voorgesteld. De bouwstenen van Ventilus en de technische en wettelijke randvoorwaarden bepalen de mogelijke locaties. Via het online platform en de infomarkten kan je jouw mening geven over de mogelijke varianten die in de startnota van de Vlaamse Overheid staan.

Lees meer

Proces

Voor dit project vergund kan worden is er een bestemmingswijziging nodig via een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Tijdens dat plannings- en vergunningsproces betrekken we jou en ook administraties, milieu- en landbouworganisaties, lokale besturen, werkgevers ….

Lees meer