Ligging

Waar de hoogspanningsverbinding Ventilus precies komt, ligt nog niet vast. Verschillende locaties en mogelijkheden zijn onderzocht. Een basisalternatief werd naar voor geschoven in de startnota van 2019. Maar ook andere aanlandingslocaties en trajecten worden uitgebreid onderzocht.

 

Basisalternatief

In de startnota uit 2019 wordt een basisalternatief naar voor geschoven. Dit is de meest aanvaardbare oplossing voor de ligging van Ventilus. Het basisalternatief is technisch uitvoerbaar en voldoet aan de behoeften voor het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en België. Daarbij is rekening gehouden met de principes van ruimtelijke ordening: hergebruiken van bestaande trajecten en bundelen met snelwegen of kanalen.

 

Andere alternatieven

Ook andere aanlandingslocaties en trajecten in West-Vlaanderen worden uitgebreid onderzocht. Dit gebeurt steeds in functie van de bouwstenen van Ventilus. Elk alternatief traject moet technisch haalbaar zijn en voldoende betrouwbaarheid garanderen voor het elektriciteitsnet. Alle huidige alternatieven zijn in detail beschreven in de startnota (2019).

 

Keuze van het traject

Tijdens een eerste publieke raadpleging in juni 2019 hebben betrokkenen hun mening gegeven over deze alternatieven voor Ventilus. Ook was het mogelijk om eigen alternatieven voor te stellen. Deze informatie wordt nu verwerkt. In de toekomstige scopingnota wordt duidelijk welke trajecten verder onderzocht zullen worden. De haalbare alternatieven worden via een milieueffectenbeoordeling (zie "MER" in begrippenlijst) doorgelicht. De uiteindelijke keuze voor een bepaald traject volgt na een bijkomend veiligheidsonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse.