Van het hoogspanningsstation naar de bestaande Stevin-post in Zeebrugge

Zowel in het geval dat het nieuwe hoogspanningsstation in Brugge komt als in het geval dat deze in Oostende komt, moet er een verbinding komen met de bestaande Stevin-post in Zeebrugge om de West-Vlaamse lus te sluiten.

1. Als het nieuwe hoogspanningsstation bij de Stevin-post zelf komt, dan gebeurt de aansluiting rechtstreeks.

2. Als het nieuwe hoogspanningsstation bij het station Gezelle in Brugge komt, dan gebeurt de aansluiting met de Stevin-post via een ondergrondse verbinding. Dit kan ondergronds omdat het hier over een verbinding van 2 à 3 GW gaat (= basisalternatief). 

3. Als het nieuwe hoogspanningsstation in het Havengebied van Zeebrugge komt, dan gebeurt de aansluiting met het station Gezelle in Brugge (De Spie) door een bovengrondse verbinding van 6 GW en nadien door een ondergrondse verbinding tussen het nieuwe station en Stevin. Dit kan ondergronds omdat het hier over een verbinding van 2 à 3 GW gaat. 

4. Als het nieuwe hoogspanningsstation in Oostende komt, dan wordt er via een bovengrondse 380 kV verbinding naar Brugge gegaan. De bestaande 150 kV lijn wordt daarvoor eerst ondergronds gebracht. Daarna verloopt de verbinding tussen Station-Gezelle en de Stevin-post ondergronds. Dit kan ondergronds omdat het hier over kabels van 2 à 3 GW en niet van 6 GW.

Klik hier voor meer informatie over deze bouwsteen of lees alle details in de startnota.