Nieuw hoogspanningsstation voor Ventilus

Om Ventilus te realiseren moet er een nieuw hoogspanningsstation komen, bij voorkeur aansluitend bij een bestaand hoogspanningsstation of op een bedrijventerrein. Er werden reeds verschillende mogelijke locaties voor het nieuwe hoogspanningsstation weerhouden voor verder onderzoek. Je ziet ze op deze kaart: 

Klik hier voor meer informatie over deze bouwsteen of lees alle details in de startnota.