Van het nieuwe hoogspanningsstation naar Ardooie

Dit traject is afhankelijk van de locatie van het nieuwe hoogspanningsstation: 

Ligt het nieuwe hoogspanningsstation in Brugge (Gezelle, Stevin of Havengebied; klik hier voor meer details), dan loopt het verdere traject altijd via station Gezelle:

  • En wordt het tracé tussen Brugge Gezelle en Brugge Waggelwater herbenut door vooraf de bestaande 150 kV luchtlijn ondergronds te brengen. 
  • Worden tussen Brugge Waggelwater en Zedelgem over Jabbeke de bestaande masten gebruikt om de nieuwe geleiders (draden) aan te hangen
  • Wordt van Zedelgem over Torhout, Lichtervelde en Ardooie een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding aangelegd. Vanaf Torhout volgt die nieuwe verbinding de E403.
  • Wordt, op alle plaatsen waar geen bestaande masten kunnen herbenut worden, het mogelijks ondergronds aanleggen van de nieuwe verbinding onderzocht. Opgelet, over het gehele traject (hoogspannigsstation tot in Avelgem) kan maximaal slechts 8km 380kV ondergrondse verbinding komen.

Ligt het nieuwe station bij de Stevin-post, dan is wel een bovengrondse verbinding tussen Stevin en de post Gezelle noodzakelijk. 

Ligt het nieuwe hoogspanningsstation in Oostende, dan zijn er 3 andere trajecten mogelijk:

  1. Er komt een tweede lijn naast de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tot in Brugge Waggelwater. Daarna gaat het verder via de bestaande hoogspanningsverbinding naar Jabbeke. Zie ook het kaartje hieronder. 

  1. Er wordt gebundeld met een bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding over ongeveer 4 à 5km. Daarna wordt een nieuwe bovengrondse verbinding richting de E40 in Jabbeke gerealiseerd. Gedurende een aantal kilometers wordt de E40 gevolgd. Zie ook het kaartje hieronder.

  1. Er wordt een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding aangelegd die vanaf het nieuwe hoogspanningsstation volledig de E40 naar Jabbeke volgt.

Daarna wordt het traject als volgt voortgezet: 

  • Van Zedelgem over Torhout, Lichtervelde en Ardooie wordt een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding aangelegd. Vanaf Torhout volgt die nieuwe verbinding de E403.
  • Op alle plaatsen waar geen bestaande masten kunnen herbenut worden, wordt het mogelijks ondergronds aanleggen van de nieuwe verbinding onderzocht. Opgelet, over het gehele traject kan maximaal slechts 8km 380kV ondergrondse verbinding komen.

Alle details lezen over dit traject? Klik door naar de startnota.