Denk mee

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota en de procesnota krijgen alle betrokkenen de mogelijkheid om mee te denken over het uit te voeren onderzoek. Zo kan er bijvoorbeeld informatie aangeleverd worden over lokale ontwikkelingen zoals een geplande nieuwe woonwijk of specifieke milieuinformatie (bv. de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden). Het planteam zal alle ideeën, opmerkingen en suggesties die voldoen aan de plandoelstelling meenemen in het verdere onderzoek.

Kom naar de infomarkt

Kom naar een van onze infomarkten in je buurt en denk mee na over het traject van Ventilus.

Deel je mening online

Op dit online platform vind je verschillende thema's waarover jij jouw mening kan geven. Om je mening of idee te geven dien je je te registreren en aan te melden.

Formele en individuele opmerkingen?

Je kan je formele en individuele opmerkingen schriftelijk meegeven tot en met 27 juni 2019 via www.omgevingvlaanderen.be, tegen afgiftebewijs bij het Departement Omgeving of in jouw gemeentehuis.