Hoe verloopt Ventilus?

Ventilus verloopt volgens een geïntegreerd planproces. Daarbij verloopt het planproces voor de ruimtelijke uitvoeringsplanning, de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de passende beoordeling, de watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd. De voorlopige planning van alle fases in dit proces ziet er zo uit: