Geef je mening

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af.

Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde. De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject te betrekken.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

In het najaar van 2019 mag je de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren je op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal je de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op ventilus.be

Hieronder kan je de reacties over alle voorstellen nog eens nalezen.