• Header 2

Wat is Ventilus?

De klimaatdoelstellingen bereiken en een sterk, betrouwbaar elektriciteitsnet realiseren, brengt uitdagingen met zich mee. Ventilus zorgt voor een robuust en toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet en transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar verbruikers. Ventilus is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia.

Zo pakken we Ventilus concreet aan